تبلیغات
من+تنهایی - سلام ای کهنه عشق من
تاریخ : چهارشنبه شانزدهم تیرماه سال 1389 | ساعت 14 و 56 دقیقه و 12 ثانیه | نویسنده : علیرضا

سلام ای کهنه عشق من ، که یاد تو چه پابرجاست 
                                                    سلام بر روی ماه تو ، عزیز دل سلام از ماست
تو یک رویای کوتاهی ، دعای هرسحرگاهی
                                                    شدم خام عشقت چون ، مرا اینگونه می خواهی
 
من آن خاموش خاموشم ، که با شادی نمی جوشم
                                                   ندارم هیچ گناهی جز  که از تو چشم نمی پوشم
تو غم در شکل آوازی ، شکوهه اوج پروازی
                                                   نداری هیچ گناهی جز که بر من دل نمی بازی

مرا دیوانه می خواهی ، زخود بیگانه می خواهی
                                                  مرا دلباخته چون مجنون ، زمن افسانه می خواهی
شدم بیگانه با هستی ، زخود بی خودتر از مستی
                                                 نگاهم کن ، نگاهم کن ، شدم هر آنچه می خواستی
 
سلام ای کهنه عشق من ، که یاد تو چه پابرجاست
                                                سلام بر روی ماه تو ، عزیز دل سلام از ماست
بکُش دل را ، شهامت کن ، مرا از غصه راحت کن
                                               شدم انگشت نمای خلق ، مرا تو درس عبرت کن

بکن حرف مرا باور ، نیابی از من عاشق تر
                                              نمی ترسم من از اقرار ، گذشت آب از سرم دیگر 
سلام ای کهنه عشق من ، که یاد تو چه پابرجاست
                                              سلام بر روی ماه تو ، عزیزدل سلام از ماست نمایش نظرات 1 تا 30