تبلیغات
من+تنهایی - جمله های زیبای ارسالی شما با اسم خودتون (قسمت اول)

       -کاش می شد جاده رنگین کمان را تا انتها پیمود و زیبایی رنگ هایش را با پاکی بی پایان آسمان جمع کرد و به یک دیگر هدیه داد.                  

                                             (نوشته: غزال جان)

 

   -زندگی سبز نخواهد شد

تا شما

ای مردم

سر افسار گل میخک را

به در باغچه ی خانه ی خود

می بندید...          

                                   (نوشته: کسری جان)

 

    - بیا تا یک راه را
برای پیمودن برگیریم
و جادههای فرعی را فراموش کنیم...-

                                    (نوشته: ریرا جان)

 

    -به گریه های دلم تا خدا نگاه ای کرد

به خنده فاتحه ی خواند گفت،روحش شاد.

                                   (نوشته: کسری جان)

 

   -سهراب گفتی :چشم ها را باید شست ...شستم ولی

گفتی:جور دیگر باید دید ... دیدم ولی

گفتی: زیر باران باید رفت ...رفتم ولی

او نه چشمان خیس وشسته ام را نه نگاه دیگرم را هیچ کدام را ندید

فقط در زیر باران با طعنه ای خندید وگفت

دیوانه ی باران ندیده

                                        (نوشته: کسری جان)

 

   -هنوز هم گاهی وقتها:
دلم گیر میشود
با خود درگیر میشود
از زندگی سیر میشود
از دوری تو پیر میشود
در راه سفر زمین گیر میشود

                                        (نوشته: علی جان)

 

   -حتی نپرسید که چرا
حتی نپرسید که چه وقت
حتی نپرسید چطوری
حتی نخواست که فکر کنه
حتی نگفت نمی دونه
فقط خواست که بشکونه
هر چی که بینمونه
حتی نخواست که بدونه
یا که پیشم بمونه
حتی نخواست که بگذاره
یه چیزی برا یادگاری
حتی سکوت هم نکرد
یا که تردید بکنه
فقط گفت: نمیشه
آخر قصه همینه

                                      (نوشته: علی جان)

 

   -دلم رو گم کردم

برای پیدا کردنش به طرف تلفن میرم

هر بار که شماره اش رو میگیرم

تو اونور خط میگی "الو"

و من یادم میره که دلم رو گم کرده بودم!

                                    (نوشته: فائزه جان)

 

      -دنیا را بد ساخته اند ...
کسی را که دوست داری ، تو را دوست نمی دارد ...
کسی که تورا دوست دارد ، تو دوستش نمی داری ...
اما کسی که تو دوستش داری و او هم تو را دوست دارد ...
به رسم و آئین هرگز به هم نمی رسند ...
و این رنج است ...

                                   (نوشته: کسری جان)

 

       -از جوجه تیغی کوچولو پرسیدم بزرگترین ارزویت چیست ؟معصومانه نگاهم کرد وگفت :بغلم می کنی؟ 
                                   (نوشته: کسری جان)


            منتظر جمله هاتون هستم . . .